Werkplaats MijnDeugden.nl

Waar werken we aan?
MijnDeugden.nl gaat het wat stoffige begrip ‘deugden’ nieuw leven in blazen door inzet van sociale media en mobiele tools. Ook als het moeilijk wordt het ‘juiste’ doen? Oefenen zowel privé als tijdens het werk? MijnDeugden.nl gaat daarbij helpen.

Bezoek deze werkplaats

De werkplaats is een plek voor open innovatie, voor het delen van ideeën nog voordat ze tot product zijn geworden. Volg de pijlen naar rechts of links voor andere werkplaatsen. Het idee MijnDeugden.nl is ingediend bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (BBie) onder i-DEPOT nummer: 063860/FLRID-10001

Werkplaats Keepitcomplex.nl

Waar werken we aan?
Keepitcomplex.nl helpt professionals die verantwoordelijk zijn voor leer- en verandertrajecten in de praktijk. Alles heeft invloed op elkaar. Maar waar begin je dan? Keepitcomplex.nl helpt je de complexe omgeving in kaart te brengen.

Bezoek deze werkplaats

De werkplaats is een plek voor open innovatie, voor het delen van ideeën nog voordat ze tot product zijn geworden. Volg de pijlen naar rechts of links voor andere werkplaatsen. Het idee Keepitcomplex.nl is ingediend bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (BBie) onder i-DEPOT nummer: 066607/FLRID-10003